Verloskundigenpraktijk De Hof

Onderzoeken

in de zwangerschap kun je diverse onderzoeken laten doen

In de zwangerschap kun je een aantal onderzoeken laten doen. Hieronder kun je informatie vinden over deze onderzoeken.

Combinatietest

Op eigen verzoek kan een zogenaamde combinatietest worden uitgevoerd. Dit kansberekenende onderzoek richt zich primair op het bepalen van de kans op een kind met het ‘syndroom van Down’. Hoe ouder je bent, hoe groter de kans is op een kind met het ‘syndroom van Down’. De berekening maakt gebruik van de resultaten van bloedonderzoek bij de zwangere en de meting van de nekplooidikte (echoscopisch) van de foetus, de zwangerschapsduur en de leeftijd van de moeder.

Deze combinatietest wordt uitgevoerd tussen 11 weken en 13 weken en 6 dagen zwangerschap en de bloedtest vanaf 9 weken zwangerschap en is mogelijk voor alle zwangeren, ongeacht je leeftijd. Omdat het een kansberekening betreft krijg je geen zekerheid. Een gunstige uitslag is dus geen garantie op een gezond kind! Dit geldt voor alle echoscopische onderzoeken.

De prenatale screening op Downsyndroom is per 1 april 2011 uitgebreid. Wanneer je nu kiest voor de combinatietest, krijg je ook te horen of je kindje een verhoogde kans heeft op trisomie 13 of 18, tenzij je zelf aangeeft deze kans niet te willen weten. Beide aandoeningen zijn chromosoomafwijkingen die ernstige lichamelijke en verstandelijke beperkingen veroorzaken.

Bij deze syndromen is de kans op een miskraam sterk verhoogd, maar ook later in de zwangerschap kan het kind overlijden. Kinderen die geboren worden met trisomie 13 of 18, zijn ernstig lichamelijk en verstandelijk beperkt. Slechts één op de tien kinderen met trisomie 18 wordt ouder dan één jaar; voor trisomie 13 ligt dat cijfer nog iets lager. Iedere vrouw die deelneemt aan de screening op Downsyndroom, krijgt de uitslag voor trisomie 13 en 18 te horen, tenzij zij zelf aangeeft dat niet te willen weten.

De keuze om je wel of niet te laten testen blijft uiteraard vrijwillig en persoonlijk. Door de nieuwe constructie waarbij de combinatietest voortaan voor ieders eigen rekening komt, ook voor vrouwen boven de 36 jaar, heeft de minister de zeer dure NIPT test toch weten op te kunnen nemen in het pakket. De combinatietest zal vanaf 2015 voor alle zwangere vrouwen rondom de 160 euro gaan kosten.

NIPT

Met de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) kunnen zwangeren vrouwen door middel van een screening van het eigen bloed hun ongeboren kind testen op deze syndromen. Bij de NIPT wordt DNA van het ongeboren kind uit het bloed van de zwangere onderzocht. Voor de introductie van de test kon dat alleen gebeuren met een vruchtwaterpunctie of vlokkentest. De test kan vanaf 11 weken zwangerschap worden uitgevoerd. Dan worden er een aantal buisjes bloed bij jou afgenomen. Tijdens de zwangerschap zit er in jouw bloed DNA van de ongeboren baby. Jouw bloed kan worden onderzocht om chromosomale afwijkingen bij de baby te vinden. De test kan geen miskraam veroorzaken. Bij een vruchtwaterpunctie en de vlokkentest kan dit wel.

TRIDENT 2-studie: NIPT voor alle zwangeren
Per 1 april 2017 kunnen alle zwangere vrouwen er rechtstreeks voor kiezen om de NIPT te doen. De NIPT gedeeltelijk vergoed via een subsidieregeling. Hiervoor is € 26 miljoen beschikbaar in de begroting. Van de zwangere vrouw wordt een eigen betaling van € 175,- gevraagd. Dit bedrag is ongeveer gelijk aan de kosten van de combinatietest die nu ook voor rekening van de zwangere vrouw komt.

TRIDENT 1-studie: NIPT voor hoog-risico zwangeren

De NIPT wordt sinds 1 april 2014 in Nederland binnen de TRIDENT1-studie aangeboden als uit de combinatietest blijkt dat de baby een verhoogde kans heeft op een aangeboren aandoening: trisomie 18 (edwardssyndroom) en trisomie 13 (patausyndroom), trisomie 21 (downsyndroom) of andere medische redenen. Dit betekent dat NIPT alleen wordt uitgevoerd en vergoed als de combinatietest uitwijst dat er vervolgonderzoek nodig is. NIPT is een vervolgonderzoek op de combinatietest; je bepaalt zelf of je gebruik wilt maken van NIPT.

De uitslag en eventueel vervolgonderzoek
De test is binnen 10 tot 15 werkdagen bekend. De uitslag wordt schriftelijk en/of telefonisch gegeven. De uitslag kan zijn: afwijkend of niet-afwijkend.De NIPT is een screeningstest en geen diagnostische test. De NIPT geeft geen 100% zekerheid. Getest wordt het DNA in het bloed van de zwangere: ongeveer 90% van dit DNA komt van de moeder, ongeveer 10% komt van de placenta (moederkoek). Het DNA van de placenta is bijna altijd hetzelfde als het DNA van het kind, maar niet altijd. Daarom is de uitslag niet 100% zeker.

Is de uitslag niet-afwijkend, dan is de kans erg klein (1 op 1000) dat er toch sprake is van een chromosoomafwijking. Is de uitslag afwijkend, dan is de kans erg groot dat de baby een chromosoomafwijking heeft. Om de diagnose te stellen, kun je nog een vruchtwaterpunctie laten doen.

Meer informatie

Wil je meer informatie over het onderzoek NIPT kijk dan op de volgende website

20-weken echo

De tweede echo, de 20 weken echo, wordt ook wel structureel echoscopisch onderzoek (SEO) genoemd, deze wordt aan iedere zwangere vrouw aangeboden. Met deze echo wordt onderzoek gedaan naar lichamelijke afwijkingen bij het ongeboren kind. Bij deze echo wordt uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van de organen van het kind. Ook wordt gekeken of het kind goed groeit, waar de placenta zich bevindt en of er voldoende vruchtwater is.