Verloskundigenpraktijk De Hof

Bezoek Verloskundige

Het eerste bezoek bij Verloskundigenpraktijk de Hof vindt rond 9 – 12 weken zwangerschapsduur plaats.

Wanneer je je aanmeldt bij onze praktijk word je ingepland voor een eerste afspraak ergens tussen 9 en 12 weken. Tijdens deze afspraak maken we een termijnecho, houden we een intakegesprek en bespreken we (indien gewenst) de onderzoeken waaraan jullie kunnen deelnemen in de zwangerschap, de zogeheten prenatale screening.

1ste bezoek

We beginnen de afspraak met de termijnecho.  Bij  deze echo gaan we kijken of er één kindje (of meerdere) in de baarmoeder zit(ten) en of er een kloppend hartje zichtbaar is. Afwijkingen aan de baby zijn dan vaak nog niet te zien. Ook kunnen we bij deze echo de precieze uitgerekende datum vaststellen.

Een echo wordt vaak vanaf de 10de week uitwendig, via de buikwand gemaakt. Als dit niet mogelijk is, of als je minder dan 10 weken zwanger bent, wordt de echo vaginaal verricht. Door een inwendige echo kunnen we iets dichter bij de baarmoeder en de baby komen waardoor het beeld duidelijker kan worden.Daarna hebben we met jullie het intakegesprek.

Het intakegesprek is een uitgebreid gesprek met uiteenlopende vragen over je gezondheid, de gezondheid van je partner, eventuele ondergane operaties, ziekten, allergieën en verwante onderwerpen die verband houden met je gezondheid.

Tevens zal in het gesprek aan de orde komen of er sprake is van aangeboren afwijkingen en erfelijke ziekten in zowel je eigen familie als binnen de familie van je partner. Mocht dit het geval zijn dan zal nagegaan worden of er een indicatie bestaat voor verder onderzoek naar de gezondheid van het kindje. (zie ook het kopje onderzoeken)

Naast je gezondheid is het verloop van eventuele eerdere zwangerschappen belangrijke informatie voor de verloskundige.

Wanneer jullie meer informatie willen ontvangen over de onderzoeken (combinatietest, NIPT en 20-weken echo) die je kan laten doen tijdens de zwangerschap gaan we dat ook nog met Julie bespreken.

En ook prikken wij tijdens de eerste controle bloed, tenzij jullie kiezen voor de NIPT want dan ga je naar het ziekenhuis en kun je alles in 1x laten bepalen. Je bloed wordt onderzocht op je bloedgroep, Rhesus-D-factor en Rhesus-C-factor, andere antistoffen, hemoglobinegehalte (ijzergehalte), glucose (suiker), hepatitis B, lues, HIV, rubella.

Vanzelfsprekend is je partner tijdens de echo’s,  de intake en daarop volgende controles van harte welkom

Vervolg onderzoek

De frequentie van de controles lopen gedurende de zwangerschap op, aan het begin kom je om de 4 weken, aan het einde van de zwangerschap kom je elke week op het spreekuur.

Bij elk bezoek wordt je eerst gezien door de assistente, zij plant met jou de afspraken in. Vervolgens ga je door naar de verloskundige. Zij beoordeelt de groei en ligging van het ongeboren kindje. Vanaf 12 weken is het mogelijk om het hartje te horen kloppen, dus dat doen wij ook elke controle. En we geven je informatie en je kunt je vragen aan ons stellen.

Rond 28 weken wordt er nog eens bloed geprikt om het ijzergehalte en de bloedsuiker te controleren. Op indicatie wordt dit eerder gedaan of zal ander bloedonderzoek ingezet worden.

In Verloskundigenpraktijk de Hof maken wij zelf groeiecho’s. In principe krijgt iedereen bij ons rond de 30 en 34 weken zwangerschap een groeiecho waarbij we enkele maten van je kindje gaan opmeten, naar de hoeveelheid vruchtwater en de placentalokalisatie kijken. Wanneer je in deze periode ook al op het ziekenhuis een groeiecho hebt gehad, komt er één echo bij ons te vervallen. Ook kan het zijn, om medische redenen, dat wij de echo niet zelf maken maar dat we liever hebben dat je naar het ziekenhuis gaat. Maar dat bespreken we tijdens het spreekuur met jullie.

Tijdens elk bezoek word je in de gelegenheid gesteld vragen te stellen en eventuele zorgen te uiten. Zoals eerder vermeld is je partner of familie altijd welkom.

Als er een complicatie optreedt tijdens de zwangerschap verwijzen we je voor een consult naar de gynaecoloog. Je kunt dan naar ZGT Almelo of Hengelo en het Deventer ziekenhuis gaan.