Indien je klachten hebt over de verkregen verloskundige hulp door een van ons, dan willen wij graag persoonlijk met jou/jullie in gesprek gaan.
Als een gesprek het probleem niet oplost, bestaat de mogelijkheid je klacht voor te leggen aan de Klachtencommissie van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV).

KNOV
Rembrantlaan 44
Postbus 18
3720 AA Bilthoven
030- 2294299