bevalling

De bevalling vindt meestal plaats in de periode van drie weken voor de uitgerekende datum tot twee weken na de uitgerekende datum. Als je zwangerschap ongecompliceerd verlopen is, dan zal één van ons drieën je bevalling, thuis of poliklinisch op de verloskamers van het ZGT te Hengelo (t/m december 2014), ZGT Almelo of het Deventer Ziekenhuis begeleiden. Wanneer je eerder of later bevalt, zal dit gebeuren onder leiding van de gynaecoloog in het ziekenhuis naar keuze.

Tijdens de zwangerschap zullen we met jou en eventueel je partner de plaats van bevalling ter sprake brengen. Het is altijd mogelijk om dit tijdens de bevalling nog te veranderen. Wij vinden het belangrijk dat je daar bevalt waar jij en je partner denken het meest op de plek te voelen.

Tijdens een bevalling die door ons wordt begeleidt, zowel thuis als in het ziekenhuis, assisteert de kraamverzorgster ons. Zij komt tijdens het laatste deel van de bevalling. Wij bellen het kraamcentrum voor je op als wij de hulp van de kraamverzorgster nodig hebben.

Indien je ervoor kiest om poliklinisch te bevallen zal de dienstdoende verloskundige eerst thuis komen om te controleren hoe de weeën zijn en of de bevalling vordert. Afhankelijk hiervan besluit de verloskundige of je naar het ziekenhuis kunt gaan of dat je toch nog even thuis moet wachten. Vaak ga je bij 5-7 cm ontsluiting richting het ziekenhuis.
Als je zwangerschap ongecompliceerd is verlopen en je wilt toch poliklinisch bevallen dan heb je geen medische noodzaak om daar te bevallen en dat betekent dat de kosten voor eigen rekening zijn. Het ligt er aan hoe je verzekerd bent, hoe hoog deze kosten zullen zijn. Als je dit zou willen weten, zou je zelf contact moeten opnemen met je zorgverzekeraar.

Als je twijfelt over de plek van bevallen, is het misschien zinvol om eens een bezoekje aan het ziekenhuis te brengen. Dit kan o.a. als je de thema-avond “Bevalling en kraamtijd” bijwoont. Opgeven gaat via de website www.zwangerintwente.nl.