Kraamzorg

De kraamhulp assisteert de verloskundige bij een thuisbevalling of poliklinische bevalling. In de week na de bevalling helpt ze je bij de verzorging van je kindje. Kraamzorg moet je geregeld hebben voordat je 20 weken zwanger bent.

Bij het eerste bezoek aan onze praktijk zullen we je informeren over de verschillende kraamzorginstanties die in deze regio werkzaam zijn en met wie wij het meest samenwerken. Maar je hebt hier wel keuzevrijheid in. Vervolgens neem je contact op met je zorgverzekeraar om deze keuze door te geven. Of je meldt je aan bij het desbetreffende kraambureau.

Erkenning en gezag van het ongeboren

Als je niet getrouwd bent kan het kind toch de achternaam van je partner krijgen. Dit wordt “erkennen” genoemd. Om het kind te erkennen moet je op afspraak naar de gemeente met een geldig legitimatiebewijs. Dit kun je het beste in de 5e of 6e maand van de zwangerschap regelen. Met het erkennen is niet het ouderlijk gezag vastgelegd. Voor het erkennen kun je contact opnemen met de gemeente, afdeling burgerzaken.

Om het gezamenlijk ouderlijk gezag vast te leggen dient een verzoek bij de rechtbank ingediend te worden. Het downloaden van het aanvraagformulier kan via: www.rechtspraak.nl (ga naar “naar de rechter”, kies links “formulieren”).

Daarnaast is informatie te vinden op: www.postbus51.nl. Kijk bij het thema “Familie, jeugd en gezin”.