Bloedverlies

Bloedverlies in het begin van de zwangerschap hoeft niet altijd een miskraam te betekenen. Veel vrouwen hebben aan het begin van hun zwangerschap iets vaginaal bloedverlies; dit komt voor bij 1 op de 5 vrouwen. Dit kan donkerrood, helderrood, bruin of roze van kleur zijn. Vaak is er ergens in de vagina of op de baarmoedermond een klein bloedvaatje dat beschadigd is en bloedverlies geeft. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren na gemeenschap of na (harde) ontlasting. Een klein bloedvaatje kan soms al knappen wanneer je gesport hebt of de trap bent opgerend. Maar het kan ook komen door een afwijking aan de baarmoedermond, zoals een poliep of een ontsteking. Over het algemeen zijn al deze oorzaken van vaginaal bloedverlies vroeg in de zwangerschap niet gevaarlijk voor je ongeboren baby. Maar neem bij bloedverlies in de zwangerschap, ongeacht de termijn, wel altijd contact met ons op.

Miskraam

Een miskraam is het verlies van een niet-levensvatbare vrucht voor 16 weken zwangerschap en wordt ook wel spontane abortus genoemd. Eén van de eerste verschijnselen van een miskraam is vaginaal bloedverlies. In 50% van de situaties treedt dan daadwerkelijk een miskraam op; in de overige gevallen heeft het bloedverlies een andere oorzaak zoals hierboven beschreven.

Als de zwangerschap niet goed is, komt een miskraam meestal na dit eerste bloedverlies binnen een aantal dagen op gang, maar soms duurt dit langer, nog een week of zelfs een paar weken. Geleidelijk ontstaat een krampende pijn in de baarmoeder en neemt het bloedverlies toe, zoals bij een hevige menstruatie. Je kunt paracetamol (1000 mg) gebruiken om de pijn te verlichten. In de loop van enkele uren wordt de vruchtzak uit de baarmoeder gedreven. De miskraam heeft dan plaatsgevonden. De pijn verdwijnt vrijwel direct na een miskraam die normaal verloopt. Het bloedverlies vermindert snel en is vergelijkbaar met de eerste dagen van een menstruatie. Het is verstandig om het verloren weefsel te bewaren, zodat wij kunnen beoordelen of de miskraam compleet is.
De vruchtzak is herkenbaar als een met vocht gevuld blaasje met een vliezig omhulsel dat gedeeltelijk met roze vlokken is bekleed en bevat meestal grijskleurig weefsel. Het is niet altijd duidelijk te herkennen. Soms is er al duidelijk een kindje in de vruchtzak te herkennen, met name bij miskramen tussen de tiende en de twaalfde zwangerschapsweek. Het is ook goed mogelijk dat er bloedstolsels vrijkomen die donkerrood en glad zijn.

Oorzaken

De oorzaak van een vroege miskraam is bijna altijd een aanlegstoornis van het vruchtje. De natuur zorgt ervoor dat het vruchtje niet verder groeit en het lichaam de vroege zwangerschap afstoot. Vroege miskramen komen betrekkelijk vaak voor: bij tenminste één op de tien zwangerschappen eindigt in een miskraam. Vrouwen die eenmaal een miskraam hebben meegemaakt, hebben een licht verhoogde kans op een nieuwe miskraam de volgende keer, maar nog steeds is de kans dat een zwangerschap wel goed afloopt, het grootst.

Echoscopisch onderzoek

Vanaf een zwangerschapsduur van 6 weken en 3 dagen kan echoscopisch onderzoek duidelijk maken of de zwangerschap op dat moment nog intact is. Meestal is dan te zien of het hartje klopt. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je dan minder ver bent en het hartje nog niet klopt. De kans op een miskraam na een echo met positieve hartactie is dan zeer klein, maar zeker niet uitgesloten. Bedenk dat echoscopisch onderzoek niets verandert aan de uitkomst van de zwangerschap. Een miskraam is, hoe verdrietig ook, een veel voorkomend en ook natuurlijk verschijnsel.

Nadat een miskraam is vastgesteld

Omdat een aanlegstoornis van de zwangerschap meestal de oorzaak van een miskraam is, is behandeling nooit mogelijk. Medicijnen of maatregelen zoals bedrust of stoppen met werken zijn dan ook zinloos. Hoewel een behandeling ontbreekt, bestaat er wel een keuze tussen de manieren waarop de miskraam kan plaatsvinden:

– Afwachten: tot de miskraam spontaan optreedt;

Bel ons altijd bij:

  • koorts (38 graden of hoger, rectaal gemeten)
  • ruim bloedverlies (3x een maandverband verschonen in 30 minuten)
  • Ongerustheid
  • Toch niet meer willen afwachten op een spontaan verloop van de miskraam
  • Bij twijfel over de compleetheid van het afgestote vruchtje

Wanneer je niet wilt afwachten, dan verwijzen wij je door naar de gynaecoloog. De gynaecoloog zal dan samen met jou de verschillende behandelingen bespreken.

  • Misoprostol: opwekken van de miskraam door middel van tabletjes die je vaginaal kan inbrengen. Deze tabletjes zorgen ervoor dat je baarmoeder gaat samenknijpen, de zwangerschap losgewoeld en uitgestoten wordt);
  • Curettage: Een curettage is een betrekkelijk kleine ingreep. De gynaecoloog zuigt de baarmoederholte via de vagina door een dun slangetje (vacuümcurette) leeg of maakt deze met een curette (een soort lepeltje) schoon. De ingreep duurt ongeveer 5-10 minuten en gebeurt in dagbehandeling, waarbij je onder algehele narcose bent.

Ook is een tussenoplossing mogelijk. Je kunt gerust een tijdje afwachten en als het te lang duurt voordat de miskraam op gang komt, kun je alsnog ingrijpen.

Veel vrouwen geven de voorkeur aan afwachten, omdat een spontane miskraam de natuurlijke gang van zaken is. Zij willen hun verdriet om het verlies van een gewenste zwangerschap thuis beleven. Een voordeel is dat eventuele (zeldzame) complicaties ten gevolge van een curettage worden vermeden. Sommige vrouwen vinden echter dat het afwachten veel onzekerheid oplevert en het normale leven verstoort, terwijl zij soms ook nog zwangerschapsklachten hebben. Een ander nadeel is dat er een kleine kans bestaat dat de zwangerschap niet in zijn geheel naar buiten komt (incomplete miskraam of abortus incompletus). Het bloedverlies blijft dan aanhouden. In dat geval moet alsnog een curettage plaatsvinden.
Als je besluit om een spontane miskraam af te wachten, is het verstandig te bedenken hoe lang je wilt afwachten en dit met ons te bespreken. Afwachten is aan te bevelen, het kan medisch gezien geen kwaad en heeft geen gevolgen voor een nieuwe zwangerschap. Wel kan het soms emotioneel zwaar zijn. Een medische noodzaak tot een curettage is er alleen in het geval van een incomplete miskraam, te veel bloedverlies of koorts.

Vrouwen die kiezen voor een ingreep noemen vaak als argument dat zij het vervelend vinden met een niet-levensvatbare vrucht rond te lopen. Ook het afwachten en de onzekerheid over het tijdstip van de miskraam wegen soms zwaar. Een ingreep heeft het voordeel dat aan deze negatieve gevoelens een eind komt. Het verdriet over de miskraam zelf moet dan nog wel verwerkt worden. De ervaring leert dat het voor het verwerkingsproces goed is, niet te snel in te grijpen.

Lichamelijk en psychisch herstel na miskraam

Het lichamelijk herstel na een spontane miskraam of een curettage is meestal vlot. Gedurende één tot twee weken bestaat vaak nog wat bloedverlies en bruinige afscheiding. Het is verstandig met gemeenschap te wachten tot het bloedverlies voorbij is. Hierna is het lichaam voldoende hersteld om weer opnieuw zwanger te worden.
Het zwanger worden op zich wordt door een miskraam niet bemoeilijkt. Ook is het uit medisch oogpunt niet noodzakelijk een aantal maanden te wachten met opnieuw zwanger te worden. De eerstvolgende menstruatie verschijnt na ongeveer zes weken, soms een paar weken eerder of later.

Veel vrouwen maken na een miskraam psychisch een moeilijke tijd door. De miskraam betekent een streep door de toekomst en brengt een abrupt einde aan alle plannen en fantasieën over het verwachte kind. Dat de zwangerschap vanaf het begin al niet in orde was en de miskraam dus een natuurlijke en logische oplossing, is voor sommigen een troost. Verdriet, schuldgevoelens, ongeloof, boosheid en een gevoel van leegte zijn veel voorkomende emoties, zeker bij een vrouw.

De vraag waarom het misging houd je misschien wel bezig. Hoe invoelbaar ook, schuldgevoelens zijn bijna nooit terecht. Een miskraam is een natuurlijke oplossing voor iets wat fout ging rond de bevruchting, en het is maar de vraag of een gezondere leefwijze of minder stress dit had kunnen voorkomen. De gedachte dat zwanger worden in elk geval mogelijk is gebleken, is soms een steun. Gelukkig verloopt een volgende zwangerschap meestal goed, ook bij vrouwen die meer dan één miskraam hebben doorgemaakt.

Advies volgende zwangerschap

Gezond aan een volgende zwangerschap beginnen is belangrijk. Lees hiervoor het artikel ‘Kinderwens’ op onze site.


Price:
Category:     Product #:
Regular price:,
(Sale ends !)      Available from:
Condition: Good ! Order now!

by