Het eerste bezoek bij verloskundigenpraktijk de Hof vindt rond 9 – 12 weken zwangerschapsduur plaats.

Wanneer je je aanmeldt bij onze praktijk word je ingepland voor een eerste afspraak ergens tussen 9 en 12 weken. Tijdens deze afspraak maken we een termijnecho,  houden we een intakegesprek en bespreken we (indien gewenst) de onderzoeken waaraan jullie kunnen deelnemen in de zwangerschap, de zogeheten prenatale screening.

We beginnen de afspraak met de termijnecho.  Bij  deze echo gaan we kijken of er één kindje (of meerdere) in de baarmoeder zit(ten) en of er een kloppend hartje zichtbaar is. Afwijkingen aan de baby zijn dan vaak nog niet te zien. Ook kunnen we bij deze echo de precieze uitgerekende datum vaststellen.

Een echo wordt vaak vanaf de 10de week uitwendig, via de buikwand gemaakt. Als dit niet mogelijk is, of als je minder dan 10 weken zwanger bent, wordt de echo vaginaal verricht. Door een inwendige echo kunnen we iets dichter bij de baarmoeder en de baby komen waardoor het beeld duidelijker kan worden.Daarna hebben we met jullie het intakegesprek.

Het intakegesprek is een uitgebreid gesprek met uiteenlopende vragen over je gezondheid, de gezondheid van je partner, eventuele ondergane operaties, ziekten, allergieën en verwante onderwerpen die verband houden met je gezondheid.

Tevens zal in het gesprek aan de orde komen of er sprake is van aangeboren afwijkingen en erfelijke ziekten in zowel je eigen familie als binnen de familie van je partner. Mocht dit het geval zijn dan zal nagegaan worden of er een indicatie bestaat voor verder onderzoek naar de gezondheid van het kindje. (zie ook het kopje onderzoeken)

Naast je gezondheid is het verloop van eventuele eerdere zwangerschappen belangrijke informatie voor de verloskundige.

Wanneer jullie meer informatie willen ontvangen over de onderzoeken (combinatietest, NIPT en 20-weken echo) die je kan laten doen tijdens de zwangerschap gaan we dat ook nog met Julie bespreken.

En ook prikken wij tijdens de eerste controle bloed, tenzij jullie kiezen voor de NIPT want dan ga je naar het ziekenhuis en kun je alles in 1x laten bepalen. Je bloed wordt onderzocht op je bloedgroep, Rhesus-D-factor en Rhesus-C-factor, andere antistoffen, hemoglobinegehalte (ijzergehalte), glucose (suiker), hepatitis B, lues, HIV, rubella.

Vanzelfsprekend is je partner tijdens de echo’s,  de intake en daarop volgende controles van harte welkom.