Het eerste bezoek bij verloskundigenpraktijk de Hof vindt rond 8 – 10 weken zwangerschapsduur plaats.

Wanneer je je aanmeldt bij onze praktijk word je gevraagd of je meer wilt weten over de onderzoeken die je kan laten verrichten, denk daarbij aan de NIPT, de combinatietest en de 20 weken echo. Wanneer je hier informatie over wilt hebben, wordt deze afspraak rond de 8 weken ingepland. Dit wordt het counselingsgesprek genoemd. Tijdens dit gesprek krijg je informatie te horen over de verschillende onderzoeken. Deze afspraak duurt ongeveer 30 minuten.

Bij de volgende afspraak tussen 10 en 12 weken maken we een termijnecho om te zien of er één kindje (of meerdere) in de baarmoeder zit en of er een kloppend hartje zichtbaar is. Afwijkingen aan de baby zijn dan vaak nog niet te zien. Ook kunnen we bij deze echo de precieze uitgerekende datum vaststellen. Daarna hebben we met jullie het intakegesprek.

Het intakegesprek is een uitgebreid gesprek met uiteenlopende vragen over je gezondheid, de gezondheid van je partner, eventuele ondergane operaties, ziekten, allergieën en verwante onderwerpen die verband houden met je gezondheid.

Tevens zal in het gesprek aan de orde komen of er sprake is van aangeboren afwijkingen en erfelijke ziekten in zowel je eigen familie als binnen de familie van je partner. Mocht dit het geval zijn dan zal nagegaan worden of er een indicatie bestaat voor verder onderzoek naar de gezondheid van het kindje. (zie ook het kopje onderzoeken)

Naast je gezondheid is het verloop van eventuele eerdere zwangerschappen belangrijke informatie voor de verloskundige.

En ook prikken wij tijdens de eerste controle bloed. Je bloed wordt onderzocht op je bloedgroep, Rhesus-D-factor en Rhesus-C-factor, andere antistoffen, hemoglobinegehalte (ijzergehalte), glucose (suiker), hepatitis B, lues, HIV, rubella.

Wanneer je geen informatie over de verschillende onderzoeken wilt hebben dan kom je rond 10 weken voor de eerste keer bij ons op bezoek en dan maken we de termijnecho en hebben we de intake. Deze afspraak duurt een uur.

Een echo wordt vaak vanaf de 10de week uitwendig, via de buikwand gemaakt. Als dit niet mogelijk is, of als je minder dan 10 weken zwanger bent, wordt de echo vaginaal verricht. Door een inwendige echo kunnen we iets dichter bij de baarmoeder en de baby komen waardoor het beeld duidelijker kan worden.

Vanzelfsprekend is je partner tijdens de echo’s, het counselingsgesprek, de intake en daarop volgende controles van harte welkom.