Disclaimer

De informatie op deze site is met name bedoeld voor zwangere vrouwen en hun partners wonende in Goor e.o.

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Ook kunnen de verloskundigen niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgen voortvloeiende uit de informatie op de site. Op deze site is slechts algemeen geldende informatie beschikbaar. Elke zwangerschap kent namelijk haar eigen specifieke omstandigheden.

Ondanks alle aan de samenstelling van de website bestede zorg, kan Verloskundigenpraktijk “de Hof” niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, die zou voortvloeien uit enige fout die in de website voor zou kunnen komen of voor de gevolgen van het gebruik van de website. Ook is Verloskundigenpraktijk “de Hof” niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet beschikbaar zijn van de website. Verloskundigenpraktijk “de Hof” aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door haar worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website.