Beleid Corona verloskundigen regio Deventer (ziekenhuis)

Voor de mensen die gekozen hebben voor Deventer Ziekenhuis, zie bijgevoegde brief voor het beleid rondom Corona. Als het jullie aangaat, dan hebben jullie hier ook persoonlijk een email van ons ontvangen.

Leave a Reply